Làm thế nào để chọn vật liệu lọc phù hợp?
Trang chủ » Blog » Làm thế nào để chọn vật liệu lọc phù hợp?

Làm thế nào để chọn vật liệu lọc phù hợp?

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2023-11-13      Nguồn:Site

Tin nhắn của bạn

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Làm thế nào để chọn vật liệu lọc phù hợp?


1. Đặc tính khí thải

Trong các loại khí đuôi lò và khí thải hóa học thường có các chất axit và kiềm, chất clo, dung môi hữu cơ và các thành phần hóa học khác.Những loại khí này cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ và độ ẩm.Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận việc lựa chọn vật liệu lọc.


2. Nhu cầu về nhiệt độ (hoạt động thường xuyên/cao điểm ngay lập tức)

Nhiệt độ của khí chứa bụi là yếu tố quan trọng khi lựa chọn vật liệu lọc.Khí có bụi dưới 100oC được coi là khí có nhiệt độ bình thường, trong khi khí có bụi trên 100oC được coi là khí có nhiệt độ cao.Do đó, vật liệu lọc có thể được chia thành hai loại: vật liệu lọc nhiệt độ thông thường và vật liệu lọc nhiệt độ cao.Điều quan trọng là chọn vật liệu lọc thích hợp dựa trên nhiệt độ của khí thải.Một số người coi khí trong phạm vi 0-170oC là khí nhiệt độ trung bình, nhưng vật liệu lọc được sử dụng chủ yếu là loại nhiệt độ cao.


3. Yêu cầu về điều kiện hoạt động

Trong các ứng dụng công nghiệp như nồi hơi và quy trình sấy khô, hệ điều hành có thể có yêu cầu hoạt động liên tục hoặc gián đoạn.Điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu về hiệu suất của hệ điều hành khi lựa chọn vật liệu lọc thích hợp.


Trong hơn 20 năm, Hongyuan Envirotech Co., Ltd. là nhà sản xuất vật liệu lọc và túi lọc hàng đầu cho ngành lọc bụi.Hongyuan Envirotech đã cam kết cung cấp cho khách hàng vật liệu lọc tốt nhất với hiệu suất chi phí toàn diện.

đường dẫn nhanh

Danh mục sản phẩm

Liên hệ chúng tôi

Số 105, đường Nam Hải Hải, quận Xishi, Ngân Khẩu, Liêu Ninh, Trung Quốc
+86-150-4179-9965
Bản quyền © 2023 Hongyuan Envirotech Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu. Sitemap |Được hỗ trợ bởi leadong.com | 辽ICP备20000773号-2